Ett unikt
kunderbjudande

Möjliggöra operationer

Våra lösningar för infektionsbekämpning inkluderar utrusning för operationssalar och avancerade IT-system för ett optimerat flöde av sterilt gods.

Läs mer

Behandla akuta hälsotillstånd

Våra lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd inkluderar behandlingar av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett urval av produkter och terapier för intensivvård.

Läs mer

Vårda under återhämtningsfasen

Våra lösningar för att förbättra livskvaliteten för människor som lider av nedsatt mobilitet ger också vårdgivare och sjukvårdspersonal en effektivare och mer ergonomisk arbetsmiljö

Läs mer

Life Science

Våra lösningar för biofarmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, tillverkning av medicintekniska produkter och laboratorieapplikationer bidrar till arbetet med att finna morgondagens botemedel.

Läs mer

Eftervård

Våra lösningar för att underlätta den dagliga vården av äldre patienter innefattar säkra förflyttningar, utförande av hygienrutiner och förbyggande av förhindringsbara skador som t.ex. trycksår.

Läs mer

2 000 000 framgångsrika operationer

Nu har över två miljoner kranskärlsoperationer genomförts med hjälp av Maquets EVH-system för transplantationer av blodkärl. Systemet har blivit standard i USA och har lett till färre komplikationer och kortare läkningstid.

Läs mer