Med kunden i fokus

Getinge är med och skapar ett av världens mest hållbara universitetssjukhus: Nya Karolinska Solna.

Sjukhuset byggs i direkt anslutning till nuvarande Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. Tanken är att skapa ett väl sammanhållet område där sjukvård, forskning och undervisning kraftsamlar för att utveckla och sprida ny kunskap.

Getinge deltog i upphandlingen inför byggnationen. Genom att vara med så tidigt i projektet kan vi bättre analysera kundens behov och vara lyhörda för de krav som ställs. Detta skapar en gedigen förståelse för hur vi kan möta, och helst överträffa, kundens förväntningar.

Det tidiga samarbetet med NKS angående sjukhusets nya steriliseringsavdelning är ett utmärkt exempel. Detta gav vår utvecklingsavdelning möjlighet att lägga fram flera förslag på hur utrymmet kunde få en optimal utformning för att säkra smidiga flöden.