Om Oss

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Visionen är att bli världens mest eftertraktade bolag inom medicinteknik. 

  • Getinge erbjuder lösningar för infektionsbekämpning, operationssalar samt avancerade IT-system för spårbarhet och flöde av sterilt gods och resursoptimering. 

  • Koncernen erbjuder även lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett urval av produkter och terapier för intensivvård. 

  • Getinge erbjuder även lösningar för dagliga omvårdnadsuppgifter som lyft och förflyttning av patienter. Detta innefattar lösningar för ökad mobilitet, förebyggande av trycksår och djup ventrombos samt patienthygien.

Getinges erbjudande riktar sig främst till vårdleverantörer, vårdgivare och vårdtagare. Erbjudandet till sjukhusen är organiserat i tre områden; Möjliggöra, Behandla, Vårda. På så vis kan Getinge tidigt identifiera kundbehov, påvisa den kliniska och ekonomiska nyttan samt bistå kunderna i deras beslutsprocess. Getinges unika erbjudande speglar sjukhusens organisation och värdekedja och finns där innan, under och efter patientens sjukhusvistelse.

Passion for Life är Getinges varumärkeslöfte. Getinges arbete grundas på genuin omtanke om människors hälsa och välbefinnande. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med hälso-och sjukvården utvecklas innovativa lösningar som förbättrar livet för människor, idag och i framtiden.

Getingekoncernen omsätter över 30 miljarder kronor och har försäljning via egna bolag världen över. Produktionen bedrivs vid anläggningar i Brasilien, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Totalt har koncernen över 15 000 anställda i 40 länder.

USA & Kanada är den största regionen med 37 procent av försäljningen, tätt följd av Västeuropa med 35 procent och marknadsområdet Övriga världen med 28 procent. 84 procent av försäljningen sker till sjukhus, medan äldrevården står för 8 procent och Life Science-industrin för 8 procent.