Mattias Perjos utses till VD och koncernchef för Getingekoncernen

2016.11.03

Styrelsen i Getinge AB har utnämnt Mattias Perjos till verkställande direktör och koncernchef för Getinge. Mattias kommer närmast från befattningen som verkställande direktör för Coesia Industrial Process Solutions (IPS) och tillika ansvarig för Coesia International. Mattias tillträder posten senast 1 maj 2017.

”Det är med stor glädje som jag välkomnar Mattias Perjos till Getinge. Han har en lång industriell bakgrund och en internationell erfarenhet som kommer bli en stor tillgång för Getinge när vi antar våra utmaningar och fortsätter bygga koncernen för framtiden. Han har dessutom en imponerande meritlista av att konsekvent uppnå förbättrade affärsresultat” säger Carl Bennet, styrelseordförande  

Mattias Perjos kommer närmast från Coesia koncernen, en privatägd italiensk företagsgrupp, där han sedan 2012 är VD för IPS divisionen och medlem i koncernledningen. I tillägg till rollen som divisionschef är Mattias VD för Coesia International som inkluderar dotterbolagen i Kina, Japan, Sydkorea, Sydostasien, Indien, Americas, Ryssland, Afrika och Mellanöstern. Coesia är en snabbväxande koncern som tillverkar högteknologiska maskiner till farma-, livsmedels- och förpackningsindustrin. Koncernens omsättning uppgick till cirka 15 miljarder kronor 2015 och har 6000 anställda globalt, varav Coesia IPS division och Coesia International tillsammans svarar för två tredjedelar av omsättningen.

Mattias startade sin karriär inom Sandvik och kort därefter började Mattias inom FlexLink, där han under åren 1997-2012 hade en rad olika ledande internationella befattningar inklusive VD-rollen sedan 2006. Under Mattias tid som VD förvärvades FlexLink av Coesia gruppen och verksamheten är numera del av hans ansvar inom Coesia IPS divisionen. Mattias är född 1972 och har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet.

“Det är mycket hedrande att få denna möjlighet att leda Getinge koncernen framöver. Getinge är ett mycket fint bolag vars utveckling jag följt nära under många år. Jag är medveten om att koncernen genomgår en omfattande förändringsprocess och jag ser fram emot att tillsammans med Getinges medarbetare ta oss an bolagets utmaningar och bygga ett starkt Getinge”, säger Mattias Perjos.

Joacim Lindoff fortsätter rollen som tillförordnad VD och koncernchef fram till att Mattias tillträder. Joacim blir därefter ansvarig för Patient & Post-Acute Care och fortsatt medlem i koncernledningen. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av Patient & Post-Acute Care, f.d. Extended Care, är avsikten att Joacim blir vd för det nya noterade bolaget. Avsikten är vidare att Johan Malmquist blir styrelseordförande i det nya bolaget.

”Joacim gör en mycket god insats som tillförordnad VD och koncernchef för Getinge och det är väldigt glädjande att han på sikt kommer att leda det nya noterade bolaget”, säger Carl Bennet.

Mattias Perjos tillträder sin nya roll senast den 1 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen                                                   Lars Mattsson
Kommunikationsdirektör Getinge Group                     Investor Relations Getinge Group
Tel. 010-335 58 10                                                      Tel. 010-335 00 48
Email: kornelia.rasmussen@getinge.com                   Email: lars.mattsson@getinge.com 

Getingekoncernen är en ledande global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sjukhusavdelningar, sterilcentraler, äldrevård och företag och institutioner verksamma inom Life Science-området. Getinges unika kunderbjudande speglar sjukhusens organisation och värdekedja och finns där innan, under och efter patientens sjukhusvistelse. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med hälso- och sjukvården utvecklas innovativa lösningar som förbättrar livet för människor, idag och i framtiden.

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl. 08.00 CET. 

wkr0006.pdf